VÄRMLANDS LÄN

Ove Lundström
Älvdalsvägen 49
669 31 Deje
Tel: 0552-106 43
Hemsida: www.ota.dinstudio.se
Auktoriserad inom: Större däggdjur, mindre däggdjur, trofe, fisk.
Innehar Länsstyrelsens och Jordbruksverkets obligatoriska tillstånd.

Trofédepån
Jan Ohlsson
Södra Dammarvägen
663 33 Skoghall
Tel: 054-51 01 00, Fax: 054-51 07 80
E-post: info@konservator.com
Hemsida: www.konservator.com
Auktoriserad inom: fågel, mindre däggdjur, större däggdjur, trofé, fisk.

Innehar Länsstyrelsens och Jordbruksverkets obligatoriska tillstånd.

Anders Sundqvist
Östanbjörke 18
686 91 Sunne
Tel:0565-12559, 070-211 94 18
E-post: anders-sundqvist@telia.com
Hemsida: www.anderskonservator.se
Innehar Länsstyrelsens och Jordbruksverkets obligatoriska tillstånd.

ÖREBRO LÄN

Lars Funke
Villabörsen Porla
695 91 Laxå
Tel:0584-300 50
E-post: lars@larsfunke.se
Hemsida: http://www.larsfunke.se

Innehar Länsstyrelsens och Jordbruksverkets obligatoriska tillstånd.

STOCKHOLMS LÄN

Boris Neuhaus
Essinge Kyrkväg 8
112 65 Stockholm
Tel:  070-723 97 18
E-post: konservatorboris@gmail.com
Hemsida: www.stockholmskonservatorn.se
Innehar Länsstyrelsens och Jordbruksverkets obligatoriska tillstånd.

Konservator Söderman
Lena Söderman
Väländastigen 4
137 93 Tungelsta
Tel: 070- 572 19 81
E-post: famsoderman1@gmail.com
Hemsida: www.konservator.dinstudio.se
Auktoriserad inom: fågel och mindre däggdjur.
Innehar Länsstyrelsens och Jordbruksverkets obligatoriska tillstånd.

SÖDERMANLAND

Jeanette Setterberg
Lilla Koltorp Jägarhyddan
647 91 Mariefred
Tel: 070-33 78 331
E-post: konservatorjs@live.se
Hemsida: www.konservatorjs.se
Auktoriserad inom: fågel, mindre däggdjur, större däggdjur, trofé, fisk.
Innehar Länsstyrelsens och Jordbruksverkets obligatoriska tillstånd.

VÄSTMANLANDS LÄN

Magnus Jansson
Ateljé/Verkstad:
Travarbo, Medåker (Arboga)
Tel: 070-248 98 52
E-post: info@mjkonservator.se
Hemsida: www.mjkonservator.se

Innehar Länsstyrelsens och Jordbruksverkets obligatoriska tillstånd.