All konservatorverksamhet är i princip reglerad i svensk lag eller i förordningar av olika slag. Vare sig man uppträder som hantverkare i yrket eller som kund, som köpare eller som säljare av monterade djur eller på annat sätt kommer i beröring med verksamheten är det nödvändigt att någorlunda känna till vad som gäller.

Om Du tänker anlita en konservator kontrollera att din konservator har erforderliga tillstånd, av Länsstyrelsens utfärdat – prepareringstillstånd och av Jordbruksverkets utfärdat – godkänd tekniska anläggning.

Aktuell lag- och förordningstext hittar Du på respektive Naturvårdsverkets och Jordbruksverkets webbplats:

nv_logo jordbruksverket