För att vara medlem i SZK måste medlemmen ha erlagt en årlig avgift som bestäms på årsmötet. I år är avgiften 500 kr.

I medlemskapet ingår vår medlemstidning som kommer på epost 1-2 gånger om året (det kan dock variera beroende på hur mycket tid den ideella redaktionen har). Ibland har vi även kurser och tävlingar som man som medlem får delta i. Du måste också vara medlem för att få auktorisera dig samt för att finnas med på våra kontaktlistor över konservatorer.

För att bli  medlem sätter du in 500 kr på vårt Postgironummer: 733582-1

OBS!! Glöm inte meddela avsändare för betalningen så att vi kan spåra din insättning!

Är du en helt ny medlem kan det vara smart att ta kontakt med ordföranden för att vi ska få tillgång till dina kontaktuppgifter, så att tidningen mm. når dig. Till styrelsen