Som medlem i Sveriges Zoologiska Konservatorer kan man genomgå frivilliga praktiska och teoretiska auktorisationsprov.

Auktorisationen är till för att kunden skall ha en fingervisning om vilken konservator man med trygghet kan vända sig till.

Den auktoriserade konservatorn har bevisat att han/hon:

  • känner till aktuell lagstiftning
  • känner till olika tekniker/material
  • har natur- och artkunskap
  • kan montera djur med godtagbar kommersiell kvalité.

Fortsätt läsa